Mærk fællesskabet

Teamudvikling henvender sig til alle typer teams, der har behov for at bruge tid sammen til at blive klogere på sig selv, hinanden og teamet som helhed.

Der veksles mellem alene tid, parvise vandringer, teamøvelser i mindre grupper, og deling af dilemmaer med sparring undervejs. Typisk varer et forløb 1-2 døgn, hvor der bliver tid til at fordybe sig i samtaler, sparring af dilemmaer, vandringer, og ikke mindst socialt samvær, hvor der ikke nødvendigvis er en tight agenda.

I løbet af et teamudviklingsforløb anvender vi systemiske, filosofiske og psykodynamiske metoder. Den enkelte deltager trænes i at stille undersøgende spørgsmål, være aktivt lyttende, og ikke mindst blive klogere på sig selv og hvad hun/han bringer ind i teamet af bevidst og ubevidst adfærd.

Stærke relationer

Teamet opnår typisk en tættere og stærkere relation til hinanden. Deltagerne bliver mere bevidst om forskelighederne, der altid hersker i et team. Men ved at træne aktiv lytning, og anerkendende tilgang til hinandens forskelligheder, opstår der også en større ydmyghed og respekt overfor hinanden, som forplanter sig på en ny og anderledes måde efterfølgende.

Vi har for nylig tilrettelagt teamudviklingsforløb for IKEA og Novo Nordisk.

Kontakt os – Hvis I ønsker sparring på et forløb til Jer.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk