Vandring og dialog

I et coachingforløb hos Walk to Explore arbejder vi med dig som menneske. Du bliver udfordret til at tage stilling til dine værdier og holdninger, for derigennem at nå frem til, hvad du finder vigtigt i dit liv. Vi mener at det er vejen til at udvikle det bedste lederskab. Vi veksler i mellem forskellige metodiske tilgange kombineret med vandring.

Hvorfor vandre?

Pilgrimmene vandrede for flere hundrede år siden som en mental renselsesproces. Store tænkere som Nietzsche, Kierkegaard og Kant vandrede for at opnå fordybelse og inspiration.

Vi vandrer, fordi samtalen bliver lettere, og fordi forskning viser, at vi tænker bedre og mere kreativt, når kroppen samtidig aktiveres. Stanford University har bl.a. lavet en stor undersøgelse der bekræfter, at man tænker op til 60% flere kreative tanker når man går, frem for når man sidder stille.

Ophold i naturen er ligeledes kendt for at nedbringe stress og give fokus. Flere ledere har været med på to eller tre forløb, og de fortæller, at turen bringer dem tilbage til deres ledelses- og personlige ståsted i en ellers hektisk hverdag.

Metodiske tilgange

Den ‘traditionelle’ kognitive tilgang; der har samme udgangspunkt som den kognitive terapi; nemlig individets specifikke tanker og tankemønstre i forhold til en given situation eller udfordring.

Den systemiske tilgang; der netop tager udgangspunkt i systemet: I sociale konstruktioner og i den måde, vi taler om verden og specifikke situationer på. Fokusset i den systemiske tilgang er således ikke i så høj grad på individet, som det er på de relationer, individet indgår i.

Den filosofisk forankrede tilgang; den protreptiske tilgang, er dialogbaseret og stammer fra oldtidens Grækenland – nutidigt beskrevet af bl.a. Professor i ledelsesfilosofi på CBS Ole Fogh Kirkeby.

Den protreptiske tilgang går ud på, at individet gennem dialog skal finde ind til de værdier, normer og idealer hun/han ønsker at basere sine handlinger og beslutninger på, for på denne måde at optimere sit professionelle og daglige liv og virke. Ordet protrepoer latin og kan oversættes til ’at vende sig mod eller anspore til’.

Den materialiserende tilgang; bygger på, at vi mennesker er materialiserede væsner i en fysisk materialiseret verden, hvor også de sociale konstruktioner vi er dele af har fysisk form. Vores erindringer om og erkendelser af os selv, hinanden og verden er dermed intuitivt forbundet med materialiserede genstande, som derfor kan benyttes som hukommelses-redskaber. Tilgangen rækker på en drejning mod det fysisk værende indenfor videnskaben, som går under navnet den materielle vending.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk